ritvalehtonen

Tasa-arvo

Parasta aikaa ympäri maata, kuntien ja kaupunkien valtuustot miettivät miten saa rahan riittämään kaikkeen? Tämä aika, missä asukkaalle kaikki on oltava valmiina, ja mielellään jonkun toisen maksamana ja vielä laadukkaina palveluina, tuntuu kestämättömälle, ellei myös laskuja voida tasata niin, että se, joka saa eniten, sen on myös maksettava enemmän.

Olen vuosien ajan kritisoinut, ottanut kantaa ja tehnyt myös valtuustoaloitteenkin, missä maksatuksia muutettaisiin, jotta tasa-arvo voisi toteutua perustuslain mukaan paremmin kuntien ja kaupunkien asukkaiden kesken. Tätä tahtoa ei vaan ole löytynyt, mutta vaatimukset kasvaa, kun kollekstiivisesti saman hinnan voi maksattaa myös heillä, joille ei taajamien infrasta, katuvaloista, tekonurmikentistä, valaistuista laduista ja teiden ylläpidosta ole mitään hyötyä.

Kun mietin kiinteistöveroa, jota halutaan hilata kaiken aikaa ylemmäksi, se on nykyisellään perustuslain vastaisessa tilassa. Kun ajatellaan sen syntyä, missä kaikkoien teiden ylläpidon ja peruskorjauksen tuli jäädä kuntien ja valtion vastuulle. Toisin kuitenkin kävi, yksityistiet ovat yhä niiden asukkaiden ylläpitämillä kuluilla olemassa, joita kunnat ja kaupungit vaihtelevasti vähän tukevat peruskorjauksien osalta, mutta suurimman osan tieosakkaat makasvat itse. Yksityistiemaksut ovat osakkaille tien pituudesta ja asukasmääristä riippuen muutamasta satasesta tuhansiin euroihin vuosi. Kun osakkaat maksavat tien itse, sitä kuitenkin käyttävät "ilmaiseksi" raskaat kolubussit ja jäteautojen liikenne ym. yleinen liikenne, joka rasittaa teiden kuntoa ja aiheuttaa laskua tieosakkaille.

Tätä maksua ei ole taajameissa, vaikka siellä on yhteisillä verovaroilla ylläpidetyt tiet / infra, katuvaloineen ja muine palveluineen. Kun kiinteistövero kohtelee kuitenkin kansalaisia samoilla veroprosenteilla, se on asettanut kansalaiset eriarvoiseen asemaan perustuslain vastaisesti, juuri asuinpaikkansa perusteella. Kun vielä perustuslaki lupaa, "jos jokin alempi laki on ristiriidassa perustuslain kanssa, tulee silloin aina noudattaa perustuslakia". Näin minä näen, ettei edes yksityistielaki tai jokin muu laki voi olla vastaan perustuslain yhdenvertaisuutta.

Eli haja-asutusaluen asukkaat maksavat ensin yhteisesti sen ifran taajamaan , missä on pelkkä kiinteistövero ja ne palvelut ( kadut , valot jne..) ja haja-asutusalueella asuvat maksavat ylimääräisenä tiensä kulut, vaikka ne on sovittu kuntien vastuulle, silloin kun kiinteistövero luotiin. 

Jos meillä olisi tahtoa toimia teoillamme  tasa-arvon ja perustuslain mukaan, voisi löytää keinot asian korjaamiseen. Tämä onnistuisi erillisellä kulukorvauslaskulla niille kiinteistöille, joilla on verovaroin hoidetut tiet , valaistukset ja urheilumahdollisuudet. Esim. keskiverohinta siitä, mitä nyt maksavat toiset yksityistiemaksuinaan, se toisi rahaa taajamien infran ylläpitoon ja tasa-arvoa haja-asutusaleella asuvien verotukseen.

Toinen vaihtoehto olisi, että koko yksityistiemaksun voisi vähentää kiinteistöveroissa ja jäljelle jäävä osa vain maksettaisiin veroina. Myös se toisi tasa-arvon, jota ei nyt kyllä ole. Eli kaikki on kiinni arvoistamme, löytyykö meiltä halua tasa-arvoon vai ei? Halutaanko käyttää toisia hyväksi, oman asuinalueemme hyödyn saamiseksi, vai otetaanko vastuu siitä, mitä saamme ja haluamme ?

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat