ritvalehtonen

Hyvän elämän edellytykset kaikille

Siitä on varmaan 15v aikaa kun kirjoitin paikallislehdessä ja puhuin , kuinka tärkeää onkaan ymmärrtää, elämän perus edellytysten merkitys. 

Meidän ihmisten on ymmärrettävä, mitä merkitsee sellainen politiikka, missä tuetaan vain yhtä oasa-aluetta ja toiset jää hoitamatta. Tässä tarkoitan kestävän kehityksen kolmiota, missä kaikkien kolmen osa-alueen painoarvot tulee olla tasapainossa ja yhtä vahvat ja kiinteästi toisiinsa sidotut.

Taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kolmio ja sen ymmärtäminen oikein, sillä muuten emme pääse tuloskiin. Ei riitä että pyrimme hoitamaan taloutta, mutta ihmisten sosiaalinen oikeudenmukaisuus kärsii moraalikadosta. Ei riitä, että pyrimme valjastamaan kestävää kehitystä, ettei koko luomakunta järkkyisi ja pilaisimme terveytemme lisäksi myös luonnon, vaan näiden kolmen tulee kulkea rinnakkain yhtä vahvoina kärkinä, sillä sen kautta saavutamme hyvän elämän edellytykset kaikille. Myös talous kasvaa, ilman erillisiä ponnisteluja, ellemme estä sitä jonkun osa-alueen laiminlyönnillä.

Onneksi asiasta on jo alettu puhua ja kirjoittaa, myös lehdissä ja tiedotusvälineissä pitkän odottelun ja kivisen tien kautta olemme kulkeneet jälleen kohti lamaa vain siksi, että olemme pitäneet tärkeämpänä taloudellista kasvua, kuin ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, eli sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa, sekä jokaisen toimeentuloa työstään.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on kaikkien kansalaisten mukaan ottamista ja jokaiselle mahdollisuuksien luomista heidän kykyjään vastaavan työn kautta itse ansaittuun toimeentuloon ja oman elämän sisällön rakentamiseen, ilman "armopaloja" työttömyys - ja sosiaaliluukulta, kuten nykyinen systeemimme toimii. Meidän tulisi pystyä antamaan jokaiselle mahdollisuus itsenäiseen elämään, vapauteen ajatella, luovuuteen ja tapaan toimia, sekä riittävään perustuloon työn ja yrittämisen kautta.

Tästä lähtökohdasta ajatellen, olen miettinyt peruspalkka/ kansalaispalkkamalliani, missä raha tulee työn kautta kaikille. Se on sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa ja luo vankan pohjan tulevaisuudessa kaikkien hyväksi veron alennuksin ja  kasvun mahdollisuuden inhimillistä pääomaa kasvataen ja varjellen yhdessä ekologisen tasapainon tavoittelua , eli luontoa kunnioittavan elintapamallin ja resurssiviisain  askelin.

Nykyinen poliittinen ongelmamme onkin, että emme ole onnistuneet tässä sosiaalisen tasapainon tavoitteessa, vaan sitä osa-aluetta on  heikennetty ja samalla koko tavoitteelta Kestävän kehityksen tiellä on pohja pois. Emme tule onnistumaan, ellemme ota mukaan kaikkia näitä kolmea tasapainossa keskenään. On käsittämätöntä itsekkyyttä, ellei tahtoa löydy muutokseen, koska se olisi kansakuntamme tie kasvuun ja luottamuksen rakentamiseen yhteistyössä. Se tukisi myös perustuslain lupauksia ja toisi luonnollisella ja yksinkertaisella mallilla tavoitteen myös talouskasvusta.

Usein kuulee viisaampien sanovan, että ei ole kaikille avoimia työpaikkoja. Ei olekkaan avoimia, koska on puuttunut raha palkata työvoimaa, kun verotus ja muut vastuut on asetettu liian suuriksi, ei ole ollut varaa palkata, vaan vähentää samaa tahtia kun vastuita on kansalaisille ja yrittäjille lisätty. Kun katson ympärilleni, meillä on tavattoman paljon tekemätöntä työtä, vain palkan maksajat puuttuu. Jos kuitenkin valtio ottaisi vastuun näistä työttömistämme ja tarjoaisi jokaiselle koulutuksen ja työpaikan ihmisten vahvuuksien ja toiveiden mukaan, se olisi tie uuteen kasvuun ja parempaan inhimilliseen elämään.

Tämä mahdollistaisi myös vanhustemme turvan, kun he saisivat käsipareja tuekseen päivittäin, samoin lapsiperheiden tueksi kotiin, maa ja metsätöihin, yritysten avuksi pieniin yrityksiin ja erilaisiin tehtäviin kuntien ja valtionkin toimissa. Eikö tämä olisi parasta ja tasapuolista yritystukea, jaettavan rahan sijaan, kun olisi enemmän tekijöitä, tuloskin pareneisi. Tämä juuri mahdollistaisi hyvän elämän ja veronalennuksen kaikille, sekä työn jakamisen niin, että mieluummin lyhennetään työaikaa kaikille, kun kaikki ovat sen tekijöinä. Nythän pieni joukko pitkää päivää tekien kustantaa suuren joukon työttömien elämän veroissaan ja maksuissaan, kun työaikaa jatketaan vain tysössä oleville ja osa on kokonaan vailla sitä. Systeemi on järjetön, jos meillä on ongelmana työttömyys, velkaantuminen ja taloutemme heikkeneminen. Työajan pidennys ja palkkojen alennus vie väärään suuntaan, koska se karsii lisää ostovoimaa ja kiristää lisää yritysten kasvun mahdollisuuksia ostovoiman puutteesta johtuen.

Jos vielä eläkeindeksi palautetaan eläkkeensaajille, koska niiden leikkaus on ollut vastoin perustuslaiamme, myös ikäihmisten elämä helpottuu ja heillä on rahaa ostaa tarvitsemiaan palveluita ja kaikki raha jää kasvuun.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat